what I make, thrifting and more

The lamp found in the Dorcas charity shop has a new lampshade.

00000000000000000000000000000

Het lampje uit de Dorcaswinkel heeft een nieuw kapje gekregen

I first gathered all the things needed like multicoat and material, lace etc.

00000000000000000000000000000000000000

Eerst heb ik alle benodigdheden bij elkaar gezocht zoals multicoat en lapjes stof en kantjes e.d.

Then I traced the outline of the lampshade with pencil on the fabric and cut it out with a bit extra outside the lines and ironed it.

000000000000000000000000000000000000000000000

Vervolgens heb ik met potlood de omtrek van het kapje overgenomen op stof en met wat extra ruimte uitgeknipt en gestreken.

After ironing I coated the entire lampshade with multicoat and stuck the fabric on it and cut the edges to fit.

00000000000000000000000000000000000000

Daarna heb ik het kapje ingesmeerd met multicoat en de stof er op geplakt en de randjes netjes bijgeknipt.

I then pleated a lace edging to go on the bottom side and glued it along the edge. It took quite a long time for the glue to dry enough to keep the lace in it’s place.

00000000000000000000000000000000000000000000000

Vervolgens heb ik een kantje geplooid voor aan de onderkant en een smal kantrandje glad langs de bovenkant geplakt. Het duurde vrij lang voordat de lijm genoeg gedroogd was om het kantje op zijn plaats te houden.

So here’s the end result. It’s a shame that the original fabric wouldn’t come off because it can be seen through the new fabric. That gives a nice effect when the light is turned on by the way. Then all of a sudden the butterflies are on flowers. But maybe a next time it would be better to coat the old fabric in white paint first or pick a thicker material or maybe line the fabric first. Anyway I’m content with it as is and I think it will look nice on my bedstand.

00000000000000000000000000000000000000

En dit is dan het uiteindelijke resultaat. Het is jammer dat de originele stof niet te verwijderen was want het schijnt nog wat door de nieuwe stof heen. Overigens geeft dat een leuk effect als het lampje aan is. Dan zitten de vlinders ineens op bloemetjes. Maar misschien zou het een volgende keer handiger zijn eerst het kapje wit te schilderen of de nieuwe stof dikker te kiezen of te voeren. Ik ben er in ieder geval tevreden mee zoals het nu is en ik denk dat het leuk zal staan naast mijn bed.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: