what I make, thrifting and more

Tuesday was the first day this month I felt reasonably fit again and it was a nice sunny day so we: me, hubby and son 4 got out together to see what was in the thriftshops.

00000000000000000000000000000000000000

Dinsdag was de eerste dag dat ik me weer redelijk fit voelde en het was stralend weer dus zijn we: ik, manlief en zoon 4 er samen op uitgetrokken om eens lekker in de tweedehandswinkels te snuffelen.

I faithfully keep every mourning, marriage and birth card in a scrapbook, but after 27 years it didn’t look so nice anymore (left) fortunately I found a new scrapbook.

00000000000000000000000000000000000000000

Ik bewaar altijd rouw,trouw en geboortekaartjes in een plakboek, maar na 27 jaar zag het er niet meer zo netjes uit (links) gelukkig vond ik een nieuw exemplaar.

I just had to add a nice bit of paper (thank you Flow magazine!) and a label with a nice picture to get a nice looking scrapbook for all the cards. It wasn’t so easy to get all the cards out of the old map without damaging them, but I did achieve it in the end and after sorting out and putting away all the cards from people I’m no longer in contact with it looks nice again.

00000000000000000000000000000000000000

Even een leuk papiertje (dankjewel Flow!) en een etiket met leuk plaatje en ik heb weer een frisse map voor alle kaarten. Het was nog een heel gedoe om alle kaarten heel uit de oude map te halen, maar het is gelukt en nadat ik alle kaarten van mensen waar ik geen contact meer mee heb er uit heb gelaten ziet het er weer netjes uit.

My adress book was also a bit damaged and full of data that was no longer up to date, so this adress book was also a welcome find. The old adress book did have quite a bit of empty pages and I kept those to recycle, more about that later.

00000000000000000000000000000000000000

Ook mijn adresboek was wat gehavend en stond vol met adressen die niet meer up to date waren, dus dit was ook een welkome vondst. Het oude adresboek had nog aardig wat lege blaadjes en die heb ik bewaard om te recyclen, daarover later meer.

In the same shop I found these nice summer shoes, I can’t wait to put them on. I’m not sure about the cost of every item because we also found a stack of computergames for son 4 and two tablecloths for the garden table and we payed 10 euro’s for the lot.

00000000000000000000000000000000000000000000000

In dezelfde winkel vond ik deze leuke zomerschoenen, ik kan niet wachten tot ik ze kan dragen. Ik weet niet precies wat alles kost per stuk want we hadden ook nog een stapel computerspelletjes voor zoon 4 en 2 tafelkleden voor de tuintafel en we kregen alles mee voor 10 euro.

In another shop I found this camisole by M&S fashion, 55% linnen, 45% cotton, 2 euro’s 50 cents, and that I cán wear now under a t-shirt.

00000000000000000000000000000000000000000

In een andere winkel vond ik dit hemdje van M & S mode, 55% linnen, 45% katoen, 2 euro 50, en dat kan onder een t-shirt al wél gedragen worden.

In this shop I also found this book for 2 euro’s. Because of my bad back I can’t really excercise a lot and it seems these excercises are doable. I have done the arm and neck excercises, but I haven’t gotten to the rest yet because I struggle to learn things like this : having bad motor skills 🙂

Just before leaving hubby and son went to check out the furniture section, because we have been looking for a new chair  for ages – one you can lounge in watching tv and gaming – and a replacement for my electric stand-up/reclining chair. And now look what we found!:

00000000000000000000000000000000000000000000

In deze winkel vond ik ook dit boek voor 2 euro. Door mijn rugklachten kan ik niet echt sporten en het lijkt er op dat deze oefeningen wel te doen zijn. Ik heb de arm en nek oefeningen al geprobeerd, maar verder ben ik niet gekomen want ik heb altijd veel moeite zulke dingen uit mijn hoofd te leren: motorisch onhandig persoon 🙂

Op de valreep gingen man en zoon nog even bij de meubels kijken, want we zochten al tijden naar een nieuwe stoel – zo één waar je lekker in kunt tv kijken en gamen – en een vervanging voor mijn elektrische sta-op/relaxstoel. En kijk nou toch eens!:

A perfect comfortable turning chair for the boys, and we like the look of it as well.

and:

00000000000000000000000000000000000000

Een heerlijke zittende draaistoel voor de boys, die we nog mooi vinden ook.

en:

A still nice looking and in working order, electric stand-up/reclining chair. It’s very comfortable, the colour is better than my old one (burgundy) and it’s not as colossal in the room. Because the mechanism works differently than my old chair it doesn’t have to come away from the wall as much and that makes a big difference in a small room.

And to end it all son 4 got a present when he went to the skip with his dad yesterday: a man wanted to throw out a western guitar but gave it to him instead!

00000000000000000000000000000000000000000

Een nog nette en goedwerkende elektrische sta-op/relaxstoel. Hij zit heerlijk, de kleur is beter dan de vorige (bordeauxrood leer) en hij is minder kolossaal in de kamer. Omdat het mechanisme anders werkt dan mijn oude stoel hoeft hij niet zo ver naar voor te staan en dat scheelt veel als je woonkamer niet zo groot is.

En als klap op de vuurpijl kreeg zoon 4 gisteren toen hij met zijn vader naar de milieustraat ging van een meneer een westerngitaar kado!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: