what I make, thrifting and more

Posts tagged ‘knitting’

Short night, excitement/Korte nacht, spanning en sensatie

This morning I am up blogging at 7.

It was a short night and everyone else is still (or again) sleeping, but couldn’t sleep anymore since quarter to five so I decided to get up and blog instead.

Unfortunately my neighbour has problems with his drug-using son who keeps pestering and threatening him. At the moment the son is homeless so he’s out and about on the street day and night and this morning he was here again: I woke up hearing a loud bang and then the dogs started barking, looked out the window and saw the affore mentioned son getting on his bike and driving off. I didn’t hear anything nextdoor so I concluded that either my neighbour wasn’t at home or that something had happened to him. Hubby got out of bed to take a look outside…the son had thrown a brick through my neighbour’s window. His car wasn’t parked in his usual spot so we thought he was not at home. So we called the police . Then we had to make a statement of course and before we got back in bed it was after half past 5. Hubby luckily went right back to sleep, but I heard the neighbour, who had been at home but hadn’t heard a thing, open the door for the police and walking around the house and so I was wide awake. I fear that I will be needing a nap later today, because I didn’t go to bed early and less than 5 hour’s sleep is defenitely not enough for me.

I’m glad son 3 and son 4 didn’t hear a thing and slept through the whole thing. And we have locked the garden gate for the first time ever. Not that we have anything to fear from the neighbour’s son but he could get in his dad’s garden through our garden and that is something we would rather prevent.

Now some less depressing news;

00000000000000000000000000000000

Vandaag zit ik al vanaf 7 uur mijn blog bij te werken en te bloggen.

Het was een korte nacht en iedereen slaapt nog of weer, maar ik heb geen oog dicht gedaan sinds kwart voor 5 dus ga ik maar vast bloggen.

Helaas heeft mijn buurman problemen met zijn drugsgebruikende zoon die hem steeds komt lastigvallen en bedreigen. Momenteel heeft hij geen onderdak dus loopt hij dag en nacht over straat envanmorgen vroeg was het weer zover: ik werd wakker van een harde klap en de honden die begonnen te blaffen, keek uit het raam en zag de bewuste zoon op zijn fiets stappen en wegrijden. Ik hoorde niets in het huis naast ons dus concludeerde dat mijn buurman óf niet thuis was óf dat er iets met hem gebeurd was. Manlief uit bed om te kijken wat er gebeurd was…had de zoon een baksteen door de ruit gegooid. Buurman’s auto was er niet, dus die was niet thuis dachten we. Meteen dan maar politie gebeld. Toen moest er een verklaring afgelegd worden natuurlijk en eer we weer in bed lagen was het half 6 geweest. Manlief sliep gelukkig meteen weer in, maar ik hoorde de buurman, die wel thuis was maar niets gehoord had, open doen voor de politie en heen en weer lopen en was klaarwakker. Dat wordt een middagdutje vrees ik, want ik lag er al niet vroeg in en krap 5 uur slaap daar red ik het niet mee.

Gelukkig hebben zoon 3 en zoon 4 niets gehoord en door alles heen geslapen. En wij hebben voor het eerst sinds we hier wonen met de tuinpoort op slot gezeten. Niet dat wij iets te vrezen hebben van de zoon van de buurman, maar hij zou wel via onze tuin in de tuin van zijn vader kunnen komen en dat willen we toch maar liever voorkomen.

Nog even wat opwekkender nieuws:

I have finished the facecloth…

00000000000000000000000000000000000000

Het waslapje is af…

and I have knitted a few rows on my cardigan, I have to finish it someday I guess.

I started on callanetics, but a bit overenthousiastic for my untrained body it seems because the muscles in my hands, arms and shoulders ache and they are not supposed to. Apparantly it does work and there’s not much effort involved. So now I will do 10 repeats instead of the 25 untill I get used to moving this body again, because I do want to persevere.

000000000000000000000000000000000000000000000

en ik heb weer een paar toeren gebreid aan mijn vest, dat moet tenslotte ook een keer af.

Ik ben begonnen met callanetics, maar iéts te fanatiek voor mijn ongetrainde lijf blijkbaar want ik heb spierpijn in mijn handen, armen en schouders en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het doet dus wel degelijk wat en daar is niet zo veel moeite voor nodig. Nu dus maar even niet een oefening 25 keer herhalen maar eerst eens beginnen met 10x tot ik weer wat gewend ben aan bewegen, want ik wil het wel doorzetten nu.

What I’m working on/Waar ben ik mee bezig

It’s bright sunny sundaymorning and time for my first post.

The title is a bit odd actually, because I’m not working on anything at the moment.

This is what I made this past week:

0000000000000000000000000000000000000

Het is een stralende zondagmorgen en tijd voor mijn eerste post.

Eigenlijk is de titel een beetje gek, want ik ben nergens mee bezig op het moment.

Dit is wat ik heb gedaan de afgelopen week:

Son 3 needed a present for a friend who has just become a dad.

The pattern and wool came free with ‘let’s knit’ and I made the socks from the leftover yarn.

000000000000000000000000000000000000000

Zoon 3 had een kraamkadootje nodig voor een vriend die pas vader is geworden.

Het patroon en de wol waren van ‘let’s knit’ en de sokjes heb ik van de restjes gemaakt.

From another issue of ‘let’s knit’ I made a bib. I used Phildar cotton with aloë vera for this. Lovely to work with, só soft on your hands.

0000000000000000000000000000000000000000

Uit een ander nummer van ‘let’s knit’ heb ik nog een slabbetje gemaakt. Hiervoor gebruikte ik katoen van Phildar

met aloë vera. Heerlijk om mee te breien, zó zacht aan je handen.

Some time ago I had also started on a facecloth made with leftover cotton from my ‘stash’ but because I fell ill it was left lying about. Yesterday I finally started working on it again and now it’s finished. Now there’s just one more UFO waiting to be finished: a cardigan knitten in the round. That will be waiting a bit longer, because I am still very tired and dread to have such a big project in my hands.

Yesterday the new ‘let’s knit’ magazine was in the mail so maybe there will be something smaller in there to start on?

0000000000000000000000000000000000000000

Ik was ook al een tijdje geleden begonnen aan een waslapje van restjes katoen uit mijn ‘stash’ maar omdat ik ziek werd bleef dat alsmaar liggen. Gisteren ben ik er dan toch maar eens aan verder gegaan en nu is het af. Nu ligt er nog maar 1 breiwerk op me te wachten om afgemaakt te worden: een in het rond gebreid vest. Dat zal nog wel even blijven liggen, want ik ben nog erg moe en zie er tegenop om zo’n groot breiwerk in mijn handen te hebben.

Gisteren was de nieuwe ‘let’s knit’ bij de post dus misschien staat daar wel iets kleiners in om aan te beginnen?

Or I could start on the lampshade for a lamp I found in the Dorcas charityshop yesterday.

00000000000000000000000000000000000000

Of ik ga aan het kapje beginnen voor een schemerlampje dat ik gisteren vond in de Dorcaswinkel

Nice lamp and extraordinary lampshade (oval) but whát a combination! This definitely needs a different fabric.

0000000000000000000000000000000000000000

Leuk voetje en aparte vorm kapje (ovaal) maar wát een combinatie zeg! Daar moet dus een ander stofje op.

%d bloggers like this: